Nieuws

Bekijk ons laatste nieuws van NVO Verzekeringen

Over het eigen risico en de eigen bijdrage

6 november 2018

Verplicht eigen risico

Voor medische zorg die de basisverzekering vergoedt, geldt een eigen risico, waarvan de overheid de hoogte bepaalt. Dat eigen risico is verplicht, u kunt er niet onderuit. Volgend jaar staat het bedrag op 385 euro, net als vorig jaar. Het eigen risico geldt voor de periode van een kalenderjaar. De eerste 385 euro die u in dat jaar aan zorgkosten maakt, betaalt u dus zelf. Daarna heeft u over de zorgkosten in de rest van het jaar geen eigen risico meer.

Niet altijd eigen risico

Niet alle zorg in het basispakket valt onder het eigen risico. Het geldt bijvoorbeeld niet voor zorgkosten voor kinderen tot 18 jaar, voor de wijkverpleegkundige en voor huisartsconsulten. Maar let op. Voor bloedonderzoek door de huisarts geldt het eigen risico wel. Verder vallen de verloskundige, de kraamzorg en de wijkverpleegkundige niet onder het eigen risico, maar voor kraamzorg betaalt u wel een eigen bijdrage.

Vrijwillig eigen risico

U kunt boven op het verplichte eigen risico nog kiezen voor een vrijwillig eigen risico, tussen 100 en 500 euro. In totaal kan uw eigen risico dus maximaal 885 euro per jaar bedragen. Hoe hoger uw vrijwillige eigen risico is, hoe minder premie u betaalt. Dat lijkt aantrekkelijk, maar u moet het geld wel beschikbaar hebben voor het geval u bijvoorbeeld in het ziekenhuis terecht komt. Ook als u al zeker weet dat u veel zorgkosten maakt, is een hoog eigen risico niet handig.

Eigen risico aanvullende verzekering

Het verplichte eigen risico heeft alleen betrekking op de basisverzekering. Daarnaast kunnen verzekeraars binnen hun aanvullende pakketten voor bepaalde behandelingen een eigen risico rekenen. Of de vergoeding is gemaximeerd, waardoor u ook zelf meebetaalt.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico en staat daar ook los van. De eigen bijdrage is een bedrag dat u voor bepaalde zorg uit het basispakket zelf moet betalen. Denk aan hoortoestellen, kunstgebitten, orthopedische schoenen, kraamzorg en ziekenvervoer. Ook voor sommige medicijnen moet zelf bijdragen in de kosten.

De eigen bijdrage komt boven op uw eigen risico. Voor volgend jaar is besloten de eigen bijdrage voor medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem te maximeren op 250 euro per jaar.  

Offerte aanvragen

Neem gerust contact met ons op!


010 458 16 16
info@nvoverzekeringen.nl

CONTACT