Nieuws

Bekijk ons laatste nieuws van NVO Verzekeringen

Maak van je bedrijf- of winkelpand geen onverwachte kostenpost

30 oktober 2020

Voorkom financiële risico’s als gevolg van achterstallig onderhoud  

Als gevolg van de coronacrisis staan veel ondernemers in de overlevingsstand. De focus ligt vooral op omzetbehoud en kostenreductie. Onderhoud is een populaire bezuinigingspost en er lijkt weinig oog voor veranderingen die van invloed zijn op risicobeheersing. En dat terwijl we juist in tijden van een pandemie continu moeten bijsturen. Al die veranderingen en het uitblijven van onderhoud brengen nieuwe risico’s met zich, met alle (financiële) gevolgen van dien.   

Eerder schreef ik al een artikel over veranderende bedrijfsactiviteiten en de invloed hiervan op de dekking. Wanneer tijdelijke of nieuwe bedrijfsactiviteiten afwijken van de reguliere werkzaamheden, is de kans groot dat de polis niet meer up tot date is. Vervoer je als transportbedrijf nu (tijdelijk) andere producten? Mogelijk gelden er andere of extra eisen voor de chauffeur, het voertuig zelf en het bedrijfspand. Voorkom ernstige financiële tegenslagen als gevolg van onderverzekering.

Onderhoud

Veel onderhoudswerkzaamheden zijn als gevolg van de coronacrisis stilgelegd of uitgesteld. Ook dit kan ernstige financiële gevolgen hebben. Je bent als verzekeringsnemer verplicht om preventiemaatregelen te treffen, zoals opgenomen in de clausule(s) van de polis. Denk aan brandpreventiemaatregelen en jaarlijkse keuringen van installaties. Maar ook regelmatig onderhoud, zoals het verven van de kozijnen en het schoonmaken van de dakgoten, moet je bijhouden. Een verzekeraar keert niet uit bij schade als gevolg van achterstallig onderhoud of het niet nakomen van verplichtingen. Neem in dit soort situaties altijd contact met ons op. Ook bij dreigende achterstand, want zoals altijd geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Leegstand 

Een andere denkbare verandering is leegstand. De bedrijfsactiviteiten zijn stilgelegd of werknemers werken allemaal thuis. Mogelijk heeft de verzekeraar uitsluitingsclausules opgenomen die gelden bij leegstand of het langdurig niet gebruiken van een bedrijfspand. De risico’s op inbraak zijn bij een leegstaand pand bijvoorbeeld groter. Ook hier geldt dat je leegstand altijd moet melden. We kijken de kleine lettertjes graag voor je na, zodat je nooit voor onaangename verrassingen komt te staan. 

Zonnepanelen 

Bovenstaande voorbeelden hebben betrekking op de coronacrisis, maar ook andere organisatieveranderingen hebben mogelijke gevolgen voor je verzekeringen. Overweeg je bijvoorbeeld om zonnepanelen te plaatsen op het dak van je bedrijfspand? Dit verhoogt de waarde van je pand, maar brengt ook extra risico’s met zich mee. Zonnepanelen kunnen worden meeverzekerd in de gebouwenverzekering, maar de installatie moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen. In dit geval is het verstandig om vooraf contact met ons op te nemen. We zijn geen zonnepaneelverkopers, maar helpen je wel graag bij het zo goed mogelijk indekken én voorkomen van je bedrijfsrisico’s.  

Voorkom ernstige financiële gevolgen als gevolg van achterstallig onderhoud. Speel op safe en neem bij veranderingen altijd contact met ons op. Wij zorgen voor het onderhoud van jouw (bedrijfs)verzekeringen. Dat scheelt je zeker weten een hoop gedoe!

Offerte aanvragen

Neem gerust contact met ons op!


010 458 16 16
info@nvoverzekeringen.nl

CONTACT