Nieuws

Bekijk ons laatste nieuws van NVO Verzekeringen

18 jaar geworden? Zelf de zorgverzekering kiezen

6 november 2018

Als uw kind 18e jaar wordt, moet hij zijn eigen zorgverzekering afsluiten. Daar krijgt hij ruim van tevoren bericht over. Bedenk dat de zorgverzekering verplicht is. Als uw kind geen verzekering afsluit, kan hij daarvoor twee maal een boete van zo’n 350 euro krijgen. Mocht hij 3 maanden na de tweede boete nog steeds geen zorgverzekering hebben, dan sluit het Zorginstituut Nederland er een voor hem af.

Zelf een keuze maken

De zorgverzekering van uw kind moet op de 1e van de maand na zijn 18de verjaardag ingaan. Vaak komt uw eigen verzekeraar – waar hij tot zijn 18e verzekerd was – met een aanbod om de polis door te laten lopen. Daar kan uw kind op ingaan, maar het hoeft niet. Hij is vrij om zelf te bepalen waar en hoe hij zich wil verzekeren. Als hij de verzekering wil afstemmen op zijn wensen, kan hij beter zijn eigen keuze maken.

Aanvullend verzekeren?

Naast de vraag waar hij zich wil verzekeren, moet uw kind beslissen of hij kiest voor een aanvullende verzekering, bijvoorbeeld voor de tandarts en/of voor fysiotherapie. Veel verzekeraars bieden speciale jongeren- of studentenverzekeringen aan. De dekking is gericht op de zorgbehoeften van jongeren en de premie is vaak heel betaalbaar. Wel moeten basisverzekering en aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar lopen.

Een lagere premie

Misschien kan uw kind zich aansluiten bij een collectieve zorgverzekering, bijvoorbeeld via zijn werkgever, studentenvereniging of sportclub. De premie voor zo’n collectieve verzekering is lager dan voor een individuele verzekering. Een andere manier om op een lagere premie uit te komen, is kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Wijs hem er dan wel op dat hij al een verplicht eigen risico heeft en dus de eerste 385 euro aan zorgkosten sowieso zelf betaalt. Kiest hij daarbovenop voor een vrijwillig eigen risico, dan wordt dat bedrag nog hoger. Bespreek met hem hoe hij zo’n hoog eigen risico kan betalen, mocht dat nodig zijn. Heeft hij bijvoorbeeld een financiële buffer?

Zorgtoeslag aanvragen

Het inkomen van uw kind is waarschijnlijk niet zo hoog en hij kan daarom zorgtoeslag aanvragen. De zorgtoeslag compenseert voor een groot deel de zorgpremie, waardoor de totale kosten laag zijn. Om zorgtoeslag aan te vragen heeft uw kind DigID nodig.

Laat hem dat op tijd aanvragen, want het duurt even voordat alles geregeld is.


Welkom voor advies

Vindt uw kind het lastig om een keuze te maken? Als hij contact met ons opneemt, bespreken we met hem welke verzekering bij hem past, of een aanvullende verzekering iets voor hem is en welk eigen risico hij het beste kan kiezen.

Offerte aanvragen

Neem gerust contact met ons op!


010 458 16 16
info@nvoverzekeringen.nl

CONTACT