Disclaimer


Deze e-mail en alle daarbij meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).

Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

NVO Verzekeringen sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.


Jochem de Man
Leon de Zwart
Commercieel directeur
Jesper van Santen
Medewerker Acceptatie
Yvonne Lamping
Loes Verheul
Medewerker Backoffice
Riet Verschoor
Medewerker Backoffice
Pina Savona
Adviseur bankzaken, Boekhouding
Annet van der Schans – van der Hoek
Adviseur bankzaken
Chantal Kruijthof
Hypotheek- en bankadviseur
Martijn Wouts
Hypotheek- en bankadviseur
Suzanne de Man – Visser LLM
Marketing en organisatie
Kees Vos
Senior Schadebehandelaar
Sheilagh Folkers
Ester Lancee
Medewerker Acceptatie

Offerte aanvragen

Neem gerust contact met ons op!


010 458 16 16
info@nvoverzekeringen.nl

CONTACT