MKB

Risico's voor de ondernemer en zijn bedrijf

Als ondernemer heeft u dagelijks te maken met tal van risico's. Risico's die uw bedrijf schade kunnen toebrengen en risico's die mogelijk de continuiteit van uw bedrijf kunnen bedreigen. Iedere ondernemer wil dergelijke risico's uiteraard zo goed mogelijk beheersen.

Zekerheid voor de onderneming

Voor de continuïteit van uw onderneming is het voeren van een goed risicobeleid van belang. Het vormgeven van een dergelijk beleid en het in de hand houden van de risicokosten vraagt om een professionele partner die op dit gebied haar sporen heeft verdiend. NVO Verzekeringen is voor u deze partner!

Wat mag u daarbij van NVO Verzekeringen verwachten?

  • Deskundig en transparant advies omtrent risicobeheersing en risicoafdekking 
  • Volgen van en inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven en de verzekeringsmarkt 
  • Ontwikkelen van maatwerkproducten afgestemd op het risicoprofiel van uw bedrijf
  • Korte lijnen, vaste aanspreekpunten en een snelle en adequate schadebehandeling
  • Periodieke premievergelijking en een transparante, gunstige prijsstelling
  • Helderheid, zekerheid, vertrouwen!